LYRIC

Ooru Palletooru Lyrics From Balagam Movie Song ఊరు పల్లెటూరు… దీని తీరే అమ్మ తీరు.
Singer: Mangli, Ram Miryala, Bheems Ceciroleo
Music: Bheems Ceciroleo
Lyrics: Kasarla Shyam

Ooru Palletooru Lyrics

Female: Kolo Naa Palle Kodi Koothalle
Ollirusukundhe Kode Lyaagalle
Yaapa Pullala Chedhu Namilindhe Rama Rama Rama
Thalau Posukundhe Naa Nela Thalle
Aliki Poosukundhe Muggu Sukkalne
Saddhu Mootalne Saga Bettukundhe
Baayi Giraka Naa Palle

Male: Hey, Thella Thellaani Paala Dhaara Ole
Palle Tellaaruthuntadiraa
Gulloni Gantalu Kaadedla Medalone
Jantaga Mogutha Untayiraa
Naagali Bhujaana Pettukunte
Dosthulu Cheyyesinatteraa
Goddu Godha Pakkana Unte
Kondantha Balagam Unnatturaa

Female: Sallagaali Mosukochheraa
Senu Selkala Muchhatlu
Daari Podugu Setla Kommala
Raaluthunna Poola Chappatlu
Gaddimopulu Kaalva Gattulu
Semata Sukkallo Thadisina
Ee Matti Gandhaala…

Female:  Ooru Palleturu… Deeni Theere Amma Teeru
Kongulona Daasipetti Kodukukichhe Prema Veru
Ooru Palletooru… Deeni Teere Kannakoothuru
Kandla Mundhe Edhuguthunna Sambaraala Pantapairu

Female: Vandha Gadapala Mandha Naa Palle
Goda Kattani Goodu Naa Palle
Seruvulla Thulleti Jella Shaapole Rama Rama Rama
Maava Attha Bava Bapu Varasalle
Oorantha Suttaala Mulle Naa Palle
Daaramlo Odigina Poola Dhandalle
Rangula Singidi Palle

Male: Aalu Mogalu Aade Aatalu
Attha Kodandla Kotlaatalu
Sadhiri Seppaleni Mogani Thippale Thippalu
Rachhabanda Meeda Aatalu
Chaayabandi Kaada Maatalu
Vochhe Poyyetolla Mandhalichhukune
Sangathe Gammathi

Female: Thatta Buttalalla Koora Thokkulu
Sutta Buttalalla Beedi Kattalu
Chethanaina Saayam Jese Manushulu
Maavi Pootha Kaasinatte Manusulu
Oorante Roju Ugadi
Sachhedhaaka Untadi Yaadhi

Female:  Ooru Naa Ooru… Deeni Teere Amma Teeru
Kongulona Daasipetti Kodukukichhe Prema Veru
Ooru Palletooru… Deeni Teere Kannakoothuru
Kandla Mundhe Edhuguthunna Sambaraala Pantapairu

Female: Vandha Gadapala Mandha Naa Palle
Goda Kattani Goodu Naa Palle
Seruvulla Thulleti Jella Shaapole Rama Rama Rama
Maava Attha Bava Bapu Varasalle
Oorantha Suttaala Mulle Naa Palle
Daaramlo Odigina Poola Dhandalle
Rangula Singidi Palle

ఊరు పల్లెటూరు… దీని తీరే అమ్మ తీరు Lyrics

ఆతడు: ఓర్ వారి ఇంక పిండుతున్నావ్రా పాలు,
ఇగెప్పుడు పోతవ్రా ఊల్లెకు నీ యక్క..!
ఇగ పొద్దు పొద్దున్నే మొదలుపెట్నావయా, నీ పాసుగాల..!

ఆమె: కోలో నా పల్లె కోడి కూతల్లే
ఒల్లిరుసుకుందే కోడె ల్యాగల్లే
యాప పుల్లల చేదు నమిలిందే, రామ రామ రామ
తలకు పోసుకుందె… నా నేల తల్లే
అలికి పూసుకుందె.. ముగ్గు సుక్కల్నే
సద్ది మూటల్నే సగ బెట్టుకుందే
బాయి గిరక నా పల్లే

ఆతడు: హే, తెల్ల తెల్లాని పాలధార ఓలే
పల్లె తెల్లారుతుంటదిరా
గుళ్లోని గంటలు కాడెడ్ల మెడలోనే
జంటగ మోగుత ఉంటయిరా
నాగలి భుజాన పెట్టుకుంటే
దోస్తులు చెయ్యేసినట్టేరా
గొడ్డు గోదా పక్కన ఉంటే
కొండంత బలగం ఉన్నట్టురా

ఆతడు: సల్లగాలి మోసుకొచ్చెరా
సేను సెల్కల ముచ్చట్లు
దారి పొడుగు సెట్ల కొమ్మల
రాలుతున్న పూల చప్పట్లు
గడ్డి మోపులు కాల్వ గట్టులు
సెమట సుక్కల్లో తడిసిన
ఈ మట్టి గంధాల…

ఆమె: ఊరు పల్లెటూరు… దీని తీరే అమ్మ తీరు
కొంగులోన దాసిపెట్టి… కొడుకుకిచ్చె ప్రేమ వేరు
ఊరు పల్లెటూరు… దీని తీరే కన్నకూతురు
కండ్ల ముందే ఎదుగుతున్న సంబరాల పంటపైరు

ఆమె: వంద గడపల మంద నా పల్లె
గోడ కట్టని గూడు నా పల్లె
సెరువుల్ల తుల్లేటి జెల్ల శాపోలే, రామ రామ రామ
మావ అత్త బావ బాపు వరసల్లే
ఊరంత సుట్టాల ముల్లె నా పల్లె
దారంలో ఒదిగిన పూల దండల్లే
రంగుల సింగిడి పల్లే

ఆతడు: ఆలు మొగలు ఆడే ఆటలు
అత్త కోడండ్ల కొట్లాటలు
సదిరి సెప్పలేని మొగని తిప్పలే తిప్పలు
రచ్చబండ మీద ఆటలు
చాయబండి కాడ మాటలు
వొచ్చే పొయ్యేటోల్ల మందలిచ్చుకునే సంగతే గమ్మతి

ఆమె: తట్ట బుట్టలల్ల కూర తొక్కులు
సుట్ట బుట్టలల్ల బీడి కట్టలు
చేతనైన సాయం జేసే మనుషులు
మావి పూత కాసినట్టే మనుసులు
ఊరంటే రోజు ఉగాది
సచ్చేదాకా ఉంటది యాది

ఆమె: ఊరు నా ఊరు… దీని తీరే అమ్మ తీరు
కొంగులోన దాసిపెట్టి కొడుకుకిచ్చె ప్రేమ వేరు
ఊరు పల్లెటూరు… దీని తీరే కన్నకూతురు
కండ్ల ముందే ఎదుగుతున్న… సంబరాల పంటపైరు

ఆమె: వంద గడపల మంద నా పల్లె
గోడ కట్టని గూడు నా పల్లె
సెరువుల్ల తుల్లేటి జెల్ల శాపోలే, రామ రామ రామ
మావ అత్త బావ బాపు వరసల్లే
ఊరంత సుట్టాల ముల్లె నా పల్లె
దారంలో ఒదిగిన పూల దండల్లే
రంగుల సింగిడి పల్లే

ఊరు పల్లెటూరు Song

Song Lable: Aditya Music

Added by

Admin

SHARE

Comments are off this post

ADVERTISEMENT

VIDEO